دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-65 
3. پرورش ماهی هامور (Epinephelus coioides) در قفسهای شناور در خوریات ماهشهر

صفحه 25-33

عبدالرحیم اصولی؛ اسمعیل پقه؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ شاپور کاه کش؛ جاسم غفله مرمضی


4. معرفی برخی از روشهای نرسری ماهی باس دریایی آسیایی(lates calcarifer) در قفس ها و استخرهای پرورشی

صفحه 34-40

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


شماره‌های پیشین نشریه