شبه شوریده دهان سیاه( Atrobucca nibe ) ذخیره ای جدید جهت بهره‌برداری تجاری در آب‌های دور از ساحل دریای عمان

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

رییس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

چکیده

ابا آغاز بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان در آبهای شمال غرب دریای عمان در سال1387 ، ذخایر ماهی شبه شوریده دهان سیاه به عنوان صید همراه با گله های فانوس ماهیان(میکتوفیده) در انتهای منطقه فلات قاره منتهی به شیب قاره در طول های جغرافیایی´00º57 تا ´20 º57 در اعماق 180 تا 250 متری معرفی شدند، که بتدریج به عنوان یک صید تجاری اهمیت پیدا کردند. صید آزمایشی فانوس ماهیان در ابتدا با دو شناور صنعتی بروش ترال میان آبی آغاز گردید که منجر به معرفی یال اسبی و شبه شوریده دهان سیاه به عنوان صید ضمنی شد. بتدریج این دو گونه جایگاه خود را به عنوان صید ضمنی بارزش و صادراتی پیدا کردند. البته تا قبل از این تصور بر این بود که گونه غالب در این اکوسیستم گونه شبه شوریده چشم درشت یا Penahhia anea می باشد . اما شبه شوریده دهان سیاه در آبهای عمیق تر تا 250 متر یافت شده و به عنوان یک ذخیره مجزا در آبهای دریای عمان زیست می کند و برای اولین بار از این منطقه گزارش می شود. این ماهی در نیمه دوم سال و به ویژه در ماه های سردتر سال از تراکم صید نسبی بالاتری برخوردار بوده است. بررسی پراکنش صید این ماهی نشان می دهد که تمرکز این ماهی در لایه 200متری و منطبق بر شیب فلات قاره می باشد. اما در ماه های گرم سال به مناطق عمیق تر از 200 متر و در ماه های سرد به لایه های کم عمق تر مهاجرت می کنند.

کلیدواژه‌ها