راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 فصلنامه علمی-ترویجی ماهیان دریایی

مشخصات و ویژگی های مقاله ترویجی
- مطالب تا حد ممکن کوتاه تهیه شده و از ارائه عبارات نامرتبط یا فرمول‌های علمی پرهیز شود.
- از به‌کارگیری اصطلاحات فنی و تخصصی که برای جامعه بهره برداران نامفهوم است، خودداری شود.
- از جملات کوتاه، ساده و روان در نوشتار استفاده شود.
- بر جنبه‌های کاربردی و موردنیاز بهره برداران یا کشور تأکید شود.
- برای سهولت بیشتر در تفهیم مطالب، از تصاویر و شکل‌های مناسب استفاده شود.
- متن مقاله با ساختاری ساده و در عین‌حال علمی شامل مقدمه، متن و نتایج کاربردی نوشته شود.
- معرفی محصول یا ارقام جدید و روش های علمی جدید به صورت ساده و کاربردی.
- معرفی تنگناهای حوزه ماهیان دریایی و ارائه راهکارهای علمی و فنی جدید برای افزایش تولید.
- ارائه راهکارهای علمی و فنی برای کاهش هزینه‌های تولید.
- ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی صنعت آبزی پروری ماهیان دریایی
- تحلیل، بررسی و نقد فنی مشکلات و موانع فرا روی بخش آبزی پروری ماهیان دریایی و منابع طبیعی همراه با ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد.

 

مقاله ارسالی حداکثر 10 صفحه و متن فارسی مقاله با قلم بی نازنین معمولی ۱۲( B Nazanin)، تیتر های متن با فونت بی نازنین توپر 12 (Bold 12B Nazanin ) ، متن لاتین با قلم 11 Times New Roman و همچنین فاصله بین سطرها 1 سانتی‌متر باشد.

علائم اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود، در پانویس هر صفحه آورده شود. در مورد نام‌گذاری علمی باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

شکل‌ها، جداول و نمودارها باید دارای عناوین گویا بوده به‌طوری‌که حاکی از مندرجات و محتوای آن‌ها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین شکل‌ها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنانچه شکل یا جدولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی شکل‌ها و نمودارها ضروری می باشد.

متن مقاله با برنامه 2010 Word  و همچنین نمودارها با برنامه Excel تهیه و ارسال گردد.

مقالاتی که دارای بیش از یک نگارنده باشند از سوی مجله به منزله موافقت کلیه نگارندگان جهت چاپ تلقی خواهد شد.

مقالاتی که برای مجلات دیگر ارسال گردیده باشد، پذیرفته نمی شود.

فصلنامه علمی ترویجی ماهیان دریایی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

مسئولیت علمی و اخلاقی مندرجات مقاله بر عهده نگارنده (ها)ی آن می باشد.

 

بخش‌های ضروری هر مقاله:

عنوان فارسی مقاله با قلم بی نازنین توپر 16 ( B Nazanin N16Bold )و عبارت های لاتین با قلم14 Times New RomanBold

عنوان مقاله باید مختصر و بیانگر محتوای مقاله باشد.

اسامی نگارندگان با قلم بی نازنین معمولی 14( B Nazanin )

آدرس ایمیل نگارنده مسئول مقاله با قلم معمولی11 Times New Roman

 آدرس نگارندگان با قلم بینازنین معمولی 12 ( B Nazanin)

مقدمه: شرح مختصری درباره موضوع، پیشینه آن، اهمیت و هدف انجام تحقیق.

یافته قابل ترویج: توضیح مشروح دریاره یافته شامل اطلاعاتی که در حین تحقیق بدست آمده و به صورت توضیحات، جداول و نمودارها بیان شود و نحوه عملیاتی آن ذکر گردد.

نتیجه گیری: نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات علمی و اجرائی ارائه گردد.

فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می گیرند.

روش منبع نویسی نشریه، طبق روش هاروارد می باشد و نگارش آن بشرح زیر است:

مقالات مجلات علمی:

Smith, J., Jones, M. and Houghton, L., 1999. Future of health insurance. The New England Journal of Medicine,965, 325-329.

مقالات در دست انتشار:

Wilson, M., 2006. References. In: Wilson, M., (ed) Style manual. Springer, Berlin Heidelberg New York (in press).

مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Chung, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of plasmid deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison, 49 June 1978.

 

مقاله اینترنتی/مدرک روی شبکه:

Doe, J., 1999. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of Chemistry. Available at http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Cited on 15  Jan 1999.