شماره‌های پیشین نشریه

به اطلاع کلیه علاقمندان آبزی پروری دریایی می رساند

دو فصلنامه ترویجی ماهیان دریایی

آماده دریافت مقالات ارزنده  ترویجی و پژوهشی

کلیه پژوهشگران و فعالان حوزه ماهیان دریایی می باشد.

به استحضار علاقمندان می رساند، شماره  بهار و تابستان سال 1397 دو فصلنامه بارگذاری شد.

شناسنامه نشریه