نکات مهم برای کاهش تلفات لارو در مرحله «جایگزینی غذای زنده با غذای فرموله»

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 استادیار پژوهشی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز- ایران

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مشکلات برجسته در پرورش لارو ماهیان دریایی که دربرگیرنده ضرر مالی فراوان می‌باشد مرگ‌ومیر زیاد در مرحله‌ای است که لارو برای تغذیه مجبور به تغییر رژیم غذایی از غذای زنده به سوی غذای فرموله است. دلیل جایگزینی غذای زنده با فرموله هزینه-های بالاتر تولید، بار باکتریایی بالا و ارزش غذایی غیرقابل اطمینان در غذاهای زنده می‌باشد. غذاهای تجاری فرموله، این نگرانی‌ها را برطرف کرده و هزینه‌های مربوط به پرورش لارو را کاهش می‌دهد و درنتیجه سرمایه‌گذاری پرسودتری را در آبزی‌پروری فراهم می-سازند. در این مقاله سعی بر آن شده است تا توصیه‌هایی در نظر گرفته شود که می‌تواند به پرورش دهندگان در گذراندن موفقیت-آمیز این مرحله لاروی کمک کند. توجه به مرحله تکاملی لارو، رفتار لارو، راهکارهای تغذیه‌ای و در نظر گرفتن عواملی مانند مدیریت بهداشتی مؤثر و پایش شرایط محیطی که در موفقیت این تغییر اثرگذار هستند به بحث گذاشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها