معرفی برخی از روشهای نرسری ماهی باس دریایی آسیایی(lates calcarifer) در قفس ها و استخرهای پرورشی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی،بندرعباس،ایران

2 عضو هیات علمی/پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بندرعباس،

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

نیاز بیش از پیش بشر به غذا و بخصوص پروتئین های دریایی ،باعث شده پرورش ماهیان دریایی در قفس در کشور روند رو به رشدی داشته باشد. بحث پرورش گونه های مختلفی از ماهیان دریایی برای پرورش در قفس ها در جنوب کشور مطرح شده است ،اما امروزه پرورش دهندگان با توجه به خصوصیات رشد و تحمل شرایط محیطی مناسب،گونه باس دریایی آسیایی را ،به عنوان اولین گزینه انتخاب نموده اند. با توجه به بومی نبودن گونه مذکور در کشور و استراتژی خاص این گونه ،گسترش این صنعت نیاز به تکثیر مصنوعی و تهیه بچه ماهیان ،جهت پرورش دارد.هم اکنون نیاز بخش خصوصی به بچه ماهی مناسب از طریق واردات لارو ماهی، نرسری بچه ماهیان در مراکز پرورشی خاص و فروش و توزیع بچه ماهیان بین مزرعه داران مرتفع می گردد.از اینرو مزرعه داران هزینه های زیادی را جهت خرید بچه ماهی با اندازه مناسب و حمل ونقل تا قفس ها متحمل می شوند.در این مقاله سعی خواهد شد روش های مختلف پرورش مراحل نوزادگاهی ماهی باس دریایی آسیایی در قفس ها،تانک های پرورش و استخرها در برخی کشورها بصورت اجمال آموزش داده شود ،تا پرورش دهندگان بتوانند برنامه هایی را برای نگهداری لارو ماهی تا رسیدن به مرحله ذخیره سازی در قفس ها ، طراحی و اجرا کنند. توسعه این صنعت در کشور نیاز به کاهش هزینه های تولید دارد تا بتواند با هزینه تولید کمتر ، بازده اقتصادی مناسب تری ،جهت تولید پایدار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها