کاربرد آنتی‌بادی مونو‌کلونال( Monoclonal Antibody) در تشخیص بیماری‌ها و بررسی عملکرد واکسن‌ها در ماهیان پرورشی دریایی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

کنترل و پیشگیری شیوع بیماری‌ها در ماهیان پرورشی مستلزم اجرای یک برنامه منظم پایش و ریشه‌کنی یا واکسیناسیون می-باشد و در این رابطه سرولوژی بعنوان یک ابزار پایش و تشخیص می‌تواند بسیار سودمند باشد. در سال‌های اخیر، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال در تحقیقات ایمونولوژیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. این آنتی‌بادی‌ها بر ضد یک اپی‌توپ، کاملاً اختصاصی بوده و در حجم زیادی تهیه می‌شوند. به علت خلوص زیاد، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال به عنوان ابزار‌های شیمیایی استاندارد عمل می‌کنند. آن‌ها در تکنیک‌های تشخیص کلینیکی به سرعت جای خود را باز کرده‌اند، چون در تهیۀ کیت‌های تجارتی، مقدار زیادی از آن‌ها با کیفیت ثابت لازم است. همانند سرولوژی در سایر حیوانات، انجام آزمایش‌های سرمی در ماهی نیز نیازمند استفاده از آنتی آنتی-بادی‌های اختصاصی (آنتی IgM) می‌باشد. به‌همین دلیل در طی دهه اخیر تلاش گردیده تا از طریق فناوری تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال، آنتی IgM مناسب برای هر یک از گونه‌های متعدد ماهیان آب شیرین و دریایی تولید شود. پس تولید این گونه آنتی بادی‌ها در داخل کشور علاوه بر کمک و توسعه به تشخیص سریع و دقیق بیماریهای ماهیان دریایی می‌تواند صرفه‌جویی ارزی نیز به‌دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها