استفاده از واکسن در سیستم های پرورش در قفس

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پرورش در قفس سیستمی است که در آن ماهی، محصور در یک قفس در منابع آبی پرورش داده می‌شود. عواملی از قبیل افزایش مصرف آبزیان در بین مردم و کاهش ذخائر طبیعی برخی از گونه‌ها، کمبود و محدودیت منابع و کاهش درآمد و ارزش اقتصادی تولید در استخرهای خاکی موجب شده است تا پرورش دهندگان شیوه‌های سنتی را کنار گذاشته و انگیزه قوی در تولید کنندگان برای تولید ماهی در قفس به وجود آید. یکی از مشکلات عمده‌ی پرورش ماهی در قفس، بیماری‌های عفونی ماهیان و انتقال آسان بیماری بین ماهیان می‌باشد. سالانه خسارت‌های بسیار زیادی در اثر انواع بیماری‌های مختلف به صنعت پرورش ماهیان وارد می‌شود و پرورش‌دهندگان برای مبارزه با بیماری‌ها به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها روی می‌آورند. استفاده طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیک‌ها در آبزی‌پروری علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی بسیار زیاد موجب ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در فلور باکتریایی منابع آبی و ایجاد خسارات بیشتر به صنعت آبزی‌پروری می‌شود. لذا روش‌هایی که بر اساس پیشگیری از وقوع بیماری شکل‌گرفته‌اند بیشتر موردتوجه قرار گرفته اند. یکی از روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها، واکسیناسیون می‌باشد. هدف از این بررسی بیان خلاصه عوامل بیماریزای مهم در آبزیان پرورش یافته در قفس و توسعه واکسن‌ها به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک‌ها برای حفاظت از آن‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها