مزایای استفاده از پری بیوتیک‌ها در پرورش ماهیان دریایی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی ، رشت، ایران.

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، اهواز، ایران

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

پری‌بیوتیک‌ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که بوسیله گروه خاصی از میکروب‌های روده هضم می‌شوند و اثرات سودمندی بر سلامت میزبان دارند. این ترکیبات در صنعت آبزی‌پروری مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. پری‌بیوتیک‌ها از طریق سازوکارهای مختلفی مانند تغییر در جامعه باکتریایی، محصولات نهایی ناشی از تخمیرشان، جلوگیری از اتصال پاتوژن‌ها، تعامل با اجزاء سیستم ایمنی و تاثیر بر روی مورفولوژی روده تاثیرگذار هستند. در سال‌های اخیر، مطالعات زیادی اثرات مثبت استفاده از پری‌بیوتیک‌ها را در ماهی‌ها گزارش کرده‌اند. مقاله حاضر به توانایی پری‌بیوتیک ها بعنوان اجزا عملکردی و همچنین بر مکانیسم‌های شناخته شده عملکرد آن‌هاتمرکز دارد. به‌علاوه تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر پری‌بیوتیک‌ها در پرورش ماهیان دریایی، به‌عنوان یکی از منابع باارزش در تأمین نیاز‌های پروتئینی، مرور خواهد شد. به نظر می‌رسد که عواملی چون میزان مصرف پری‌بیوتیک، سن، سایز،گونه، دمای آب و طول دوره مصرف در عملکرد پری‌بیوتیک‌ها تاثیر‌گذار هستند.

کلیدواژه‌ها