نگرشی جدید در آبزی پروری دریائی : آبزی پروری تلفیقی، استفاده از تمام سطوح غذائی ( IMTA)

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران

چکیده

تامین پروتئین مورد نیاز تغذیه بشر باعث رشد فزاینده صنعت آبزی پروری در طی سال‌های اخیر گردیده است اما این رشد فزاینده باعث دغدغه زیست شناسان و متخصصین بوم شناسی گردیده و نگرانی‌های عمیقی در خصوص تاثیرات مخرب آبزی پروری بر محیط زیست بوجود آورده است. همچنین اشاره گردیده است که این تاثیرات می تواند در طولانی مدت توسعه آبزی پروری را هم تحت تاثیر خود قرار دهد، به همین دلیل، هم اندیشی آبزی پروران و متخصصین بوم شناسی، منجر به عملیاتی نمودن ایده پرورش چند گونه ای به عنوان روشی برای استفاده بهینه از منابع موجود در محیط مورد استفاده قرار گرفته است اما این روش نیز عملا تاثیر چندانی در کاهش اثرات زیست محیطی آبزی پروری ندارد، به همین لحاظ، آبزی پروری تلفیقی سطوح چندگانه غذائی (IMTA) به عنوان یک ایده جدید مطرح گردید تا یک سیستم مبتنی بر استفاده از همه سطوح غذائی در راستای پایداری محیط زیست( کنترل زیستی)، ثبات اقتصادی ( تنوع فراورده ها و کاهش ریسک) و عملیات مدیریتی بهتر ایجاد گردد پساب‌های خروجی مزارع پرورش میگو و آب‌های اطراف قفس‌های پرورش ماهی در دریا سرشار از مواد غذائی معلق و محلول بوده که می تواند برای پرورش سایر آبزیان منجمله صدف و جلبک‌های دریائی مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از سیستم تلفیقی پرورش آبزیان در این مناطق نه تنها می تواند از اثرات زیست محیطی ناشی از پرورش آبزیان در این مناطق بکاهد بلکه باعث رونق پرورش گونه های جدید از جمله صدف ها و جلبک‌های دریایی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها