شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-64 
3. نگرشی جدید در آبزی پروری دریائی : آبزی پروری تلفیقی، استفاده از تمام سطوح غذائی ( IMTA)

صفحه 13-19

حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ عیسی کمالی؛ محمدرضا زاهدی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


5. اثرات رسوبات زیستی بر پرورش ماهیان دریایی در قفس

صفحه 34-40

محمدرضا زاهدی؛ سیامک بهزادی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


7. مزایای استفاده از پری بیوتیک‌ها در پرورش ماهیان دریایی

صفحه 48-57

مریم منصف شکری؛ سمیرا ناظم رعایا؛ شیرین جمشیدی


شماره‌های پیشین نشریه