تعداد مقالات: 22
1. پدیده رشد جبرانی در ماهیان با تاکید بر دلایل و میزان جبران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

وحید مرشدی؛ مریم عضدی


2. مطالعه ریخت‌شناسی اتولیت ساجیتا در چهار گونه از هامور ماهیان مناطق مرجانی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-9

نرگس جوادزاده؛ حدیده معبودی؛ محمد تقی آژیر


3. شناسایی برخی از گونه های ماهی جدید و در معرض خطر در آبهای استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

نصیر نیامیمندی؛ قاسم غریبی


5. نکات مهم برای کاهش تلفات لارو در مرحله «جایگزینی غذای زنده با غذای فرموله»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 10-24

سمیرا ناظم رعایا؛ مینا آهنگرزاده؛ الهام جرفی


6. بررسی تأثیر ساختار زیستگاه های مصنوعی بر اجتماعات ماهیان در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

سیامک بهزادی


7. فرمولاسیون جیره غذایی و تغذیه ی ماهی صبیتی پرورشی (Sparidentex hasta)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-32

منصور طرفی موزان زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ اسمعیل پقه؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی


8. پرورش ماهی هامور (Epinephelus coioides) در قفسهای شناور در خوریات ماهشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-33

عبدالرحیم اصولی؛ اسمعیل پقه؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ شاپور کاه کش؛ جاسم غفله مرمضی


9. اعمال محدویت تورهای گوشگیر برای صید ماهی شوریده در دریای عمان-آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

سید عباس حسینی؛ محمد تقی آژیر؛ بیژن آژنگ


11. معرفی برخی از روشهای نرسری ماهی باس دریایی آسیایی(lates calcarifer) در قفس ها و استخرهای پرورشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 34-40

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


12. پودر سویا جایگزین مناسب برای پودر ماهی در جیره ی غذایی ماهیان: مطالعه مروری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-50

مریم عضدی؛ وحید مرشدی


15. کاربرد زیست فن‌آوری دستکاری ژنتیکی انتقال ژن در آبزی پروری دریایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 48-58

شیرین جمشیدی؛ سمیرا ناظم رعایا


16. بررسی تولیدمثل ماهی گیش پوزه‌دراز (Carangoide chrysophory) در آب‌های استان هرمزگان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

پیروز امامی ابرقوئی؛ مژگان خدادادی


17. بررسی وضعیت بیماری ویبریوزیس ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی (Lates calcarifer) در مزارع قفس و استخر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-33

اشکان اژدهاکش پور؛ رحیم پیغان؛ مینا آهنگرزاده؛ لفته محسنی نژاد


18. نگرشی جدید در آبزی پروری دریائی : آبزی پروری تلفیقی، استفاده از تمام سطوح غذائی ( IMTA)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-19

حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ عیسی کمالی؛ محمدرضا زاهدی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


19. استفاده از واکسن در سیستم های پرورش در قفس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 20-26

طراوت ملایم رفتار؛ اسماعیل کرمی


20. اثرات رسوبات زیستی بر پرورش ماهیان دریایی در قفس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

محمدرضا زاهدی؛ سیامک بهزادی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان


21. کاربرد منابع پروتئین حیوانی در تغذیه آبزیان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-47

فاطمه حکمت پور


22. مزایای استفاده از پری بیوتیک‌ها در پرورش ماهیان دریایی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 48-57

مریم منصف شکری؛ سمیرا ناظم رعایا؛ شیرین جمشیدی


شماره‌های پیشین نشریه